S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár- dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.sk2. národný pochod za život
Bratislava 20. september 2015

Kategória: Aktuality, Pridané: 22.08.2015, 08:28

Od štvrtka 17.9.2015 večer začne v Bratislave program spojený s druhým Národným pochodom za život.

Druhý Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20.9.2015 od 14.30 hod. oslavným a radostným pochodom z Námestia SNP centrom Bratislavy (2,6 km).
Charakter pochodu je radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úcty voči každému.

Pochod nadväzuje na úspešný prvý Národný pochod za život, na ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo 80 000 občanov.

Chceme Slovensko…
…kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti, a mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému bábätku. V rodinách i v spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.

Informácie a odporúčania AbÚ Košice k Národnému pochodu za život nájdete ďalej...
...čítaj ďalej


Naše kreslo v Betliari

Kategória: Aktuality, Pridané: 20.06.2015, 08:33

Pozlátené trónne kreslo z nášho kostola, vyrobené pri príležitosti účasti cisára Františka Jozefa I. na vojenských manévroch v septembri 1887, bolo 26. 5. 2015 zapožičané na výstavu Jej veličenstvo kráľovná Alžbeta v našich dejinách a predstavách do Múzea v Betliari do konca septembra.

Za zapožičanie nám ho múzeum zrenovuje.

Kreslo tvorí dôležitú súčasť výstavy v Betliari a veľmi zviditeľnilo našu farnosť a mesto v odborných i laických historických kruhoch.

Foto z jeho umiestnenia na výstave.