HistóriaHistória organa, jeho udržba a opravy

Rieger Orgelbau je rakúska firma staviteľov organov, všeobecne známej ako Rieger. Firma bola založená Franz Riegerom. Od roku 1873 to bolo známe ako Rieger & Söhne, a od roku 1879 ako Gebrüder Rieger, potom, čo Franza Riegera jeho dvaja synovia nasledovali svojho otca v jeho remesle: Otto Rieger (3.3.1847 - 12. decembra 1903) a Gustav Rieger (1. augusta 1848 - 1905). Ich Opus 1 bol vystavený na viedenskej svetovej výstave vo Viedni, na ktorom získala zlatú medailu, a tento organ je teraz v česku v kostole svätého Petra a Pavla v Jaktaři. Ich reputácia rástla rýchlym tempom: v roku 1874 oni vyhrali Imperial kapitál, vo Viedni, v roku 1875 nasledovali komisie v Maďarsku. Vyvinuli sériu dvadsiatich piatich malých inštitúcií, s medzi dvoma a dvadsať päť zastávok a voliteľný druhý manuál pre tých, ktorí sa s viac ako ôsmimi zastávkami, ako alternatívu k oveľa lacnejšie harmónium. Pobočka firmy bola založená v Budapešti v roku 1890. Otto Rieger (21.mája 1880 - 28. marca 1920) bol syn Otta Riegera (vnuk Franza Riegera), a prevzal podnik po smrti svojho otca. Pod jeho dohľadom, boli postavaných viac než 1000 organov. Rieger zamestnáva približne 40 ľudí, dve skupiny z desiatich zamestnancov. Každé zostavenie organov od fázy plánovania až k bodu, kde sa hotový prístroj odpočíva vo svojom konečnom domove.

Náš organ bol vyhotovený v roku 1911 v Budapešti pod hlavičkou spomínaného RIEGER Ottó, ako dielo v poradí Opus 1779. Je to dvojmanualový organ s pedálom a z toho manuál obsahuje 54 klávesov a tónov. Pneumatická traktúra, kužeľkové vzdušnice, tlakový systém. Mech je uložený v podstavci organa na celom pôdoryse nástroja. Ventilátor uložený v priestore mimo organa. Dvojstupňové tlakové relé, ploché miešky na lištách. Voľne stojaci hrací stôl zakomponovaný do zábradlia empory. Neogotická organová skriňa s pôvodným cínovým prospektom.

Od toho času prešiel mnohými opravami aj bežnou udržbou. Prvý záznam na skrini organa je z roku 1913 kedy bol asi definitivne inštalovaný. Gábor Karabinos zanechal záznam o oprave s dátumom 21.-25.3.1937. Ďalej nasleduje oprava tesne po II. svetovej vojne 5.-10.10.1946 a to Štefanom Gáborom z Košíc. Čistenie a ladenie vykonal opäť on od 12.5. do 2.6.1956. Varhaník z Prahy František Bilsky ostránil menšie závady na organe 1.10.1962. V roku 2004 a to k 31.3. bol vystavený Františkom Vitezom, vlastníkom firmy Prestavby organov a organárske služby z Košíc, záručný list na tri roky za opravu organa. Dnes môžeme povedať, že prebehla generálna oprava. Zhotovitelia diela sú: Ing. Slavomír Števček – Repair & Restore, Mgr. Peter Franzen – Oprava klávesových nástrojov a Jozef Jurčík všetci z Popradu. Pracovali od 14. marca do 22. júna 2011, bez dvoch týždňov.


Popis nástroja

- dvojmanuálový organ s pedálom, zn. RIEGER Ottó, Budapest, opus 1779, vyrobený r.1911;
- pneumatická traktúra, kužeľkové vzdušnice, tlakový systém;
- mech uložený v podstavci organa na celom pôdoryse nástroja;
- ventilátor uložený v priestore mimo organa;
- dvojstupňové tlakové relé, ploché miešky na lištách;
- voľne stojaci hrací stôl zakomponovaný do zábradlia empory;
- neogotická organová skriňa s pôvodným cínovým prospektom.


Registrová dispozícia

I. Manuál, C - f3, 54 klávesov a tónov:
Principál 8´veľké píšťaly v prospekte, cín, diskant na osobitnej lavičke vo vnútri nástroja
Bourdon 16´kryté drevené píšťaly v base, diskant kovový krytý;
Gamba 8´veľká oktáva – zinkové píšťaly s posuvným ladením, od co cínové píšťaly ladené zvitkami;
Salicionál 8´veľká oktáva – zinkové píšťaly s posuvným ladením, od co cínové píšťaly ladené zvitkami;
Födött 8´extenzia z Bourdonu 16´;
Octava 4´extenzia z Principálu 8´;
Csófuvola 4´veľká oktáva drevená, krytá, od co cínové polokryté píšťaly;
Mixtúra 4 sz.štvorradová mixtúra.
 
II. Manuál, C - f3, 54 klávesov a tónov, v žalúziách:
Hegedü principál 8´husľový principál, veľká oktáva – zinkové píšťaly, posuvné ladenie, od co cínové píšťaly, ladenie zvitkami;
Flûte harmonique 8´veľká oktáva krytá, drevená, malá oktáva otvorená, drevená, posuvné ladenie, od c1 otvorené cylindrické cínové prefukujúce píšťaly dvojnásobnej dĺžky;
Aeolina 8´veľká oktáva – zinkové píšťaly s posuvným ladením, od co cínové píšťaly ladené zvitkami;
Voix célestedvojradový od co, prvý rad; spoločný s Aeolinou 8´;
Flûte octaviante 4´prefukujúca flauta.
 
Pedál, C - d1, 27 klávesov a tónov:
Violonbass 16´zinkové píšťaly, veľké tóny dvojnásobne krepované, posuvné ladenie;
Subbass 16´krytý, drevený;
Bourdon 16´krytý, drevený, extenzia z manuálového Bourdonu 16´;
Cello 8´extenzia z Violonobassu 16´, najmenšie píšťaly cínové, ladenie zvitkami.
 
Spojky:
Manuál-kopula
Super-oktávkopula II.z I.
Sub-oktávkopula II.z I.
Pedálcopula I
Pedálcopula II
Basscopula

Zoznam prác, ktoré boli vykonané pri generálnej oprave organa v roku 2011:

1. Inštalácia nového bezhlučného ventilátora do podstavca organovej skrine (predtým bol ventilátor vo veži kostola, kde je v zime mráz a v lete horúčava, čím sa organ poškodzoval a rozlaďoval);
2. výroba nového zásobníkového vzduchového mecha (starý mech bol už deravý, vzduch fučal cez diery von, kvôli čomu sa na organe už nedalo hrať);
3. čistenie organa od prachu (vysávanie a čistenie vlhkou utierkou);
4. umývanie kovových píšťal v saponátovej vode a oplachovanie;
5. výroba a výmena všetkých mieškov pneumatickej traktúry (sú to malé „balóniky“ z rybích čriev; od roku 1911, kedy bol organ postavený, neboli vymenené – bola potrebná výmena za nové z modernejšieho materiálu, spolu takmer tisíc kusov);
6. oprava hracieho stola spredu (hrací stôl je v zábradlí chóru, preto muselo byť postavené lešenie na jeden týždeň);
7. oprava poškodených olovených rúrok vo vnútri organa;
8. intonácia píšťal (to sú úkony potrebné, aby píšťala správne silno hrala);
9. zosilnenie registra Mixtúra kvôli slávnostnejšiemu zvuku pri silnej hre cez sviatky;
10. ladenie píšťal (organ po naladení znie čisto, nie „falošne“ - náš organ má spolu presne 792 píšťal, najväčšia má 5 metrov, najmenšia iba tri centimetre);
11. leštenie cínových píšťal v prospekte (to sú tie píšťaly, ktoré vidno pri pohľade zvonka);
12. nové osvetlenie a nová elektroinštalácia na organe;
13. nové drevené obklady na pedálových klávesoch (po sto rokoch boli staré už zadraté);
14. preventívna konzervácia proti červotoču.

Organ je v záručnej dobe počas nasledujúcich piatich rokov. Najbližšia väčšia oprava bude potrebná asi o 30 rokov. Asi po desiatich rokoch postačí doladenie a kontrola organu.
Poďakovanie patrí všetkým, čo sa milodarmi a modlitbou na dobrý úmysel pričinili o opravu organa. Celkové náklady na opravu (vrátane nového ventilátora) činili 14.000.- €.
Omnia Ad Maiore Dei Gloriam !