HistóriaNaši košickí mučeníci

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Košickí mučeníci ako kanonizovaní katolícki kňazi sú kňazmi Košickej arcidiecézy uctievaní ako vzory, ktoré celé presbytérium spájajú a povzbudzujú vo viere a službe Kristovi. Ich príbehy sú všeobecne známe, no takmer neznámy je ich kult po mučeníckej smrti. Druhý život svätcov je pritom často krát rovnako zaujímavý, povzbudzujúci a inšpirujúci. Pred 400. výročím ich narodenia pre nebo si priblížime ich posmrtný príbeh, osud ich relikvií, kultu tak, ako je zaznamenaný v autentických historických prameňoch, ktoré vznikli počas vyšetrovania ich povesti svätosti a mučeníctva.

Cieľom nasledujúcich úvah je priblížiť to, čo sa v hagiografii nazýva druhý život svätcov, totiž ich úctu, a to nielen priblížením vonkajších udalostí, ktoré sa viažu ku košickým mučeníkom a ktoré sú známe (hoci nie celkom presne), ale aj vnútorných, spirituálnych pohnútok, ktoré boli príčinou a dôvodom úcty veriacich k ich osobám. V neposlednom rade si na príklade košických mučeníkov možno urobiť živý obraz o živote pútnických miest v novovekom Uhorsku a na území Slovenska a vziať si príklad do osobného života, tiež ním možno povzbudiť veriacich, príp. možno nadviazať na viaceré tradície a rozvíjať ich ako odkaz našich košických mučeníkov.

Celú prednášku nájdete tu....