HistóriaHistória trebišovského betlehema

Vianočné Betlehemy sa začali stavať predovšetkým na spomienku narodenia a odkazu Ježiša Krista. Prvý betlehem vytvoril sv. František z Assisi v r. 1223. Trebišovský betlehem bol vyrobený v r. 1978 a má spolu 49 drevených častí. Vyrobený bol v dielni známeho českého sochára a rezbára Břetislava Kafku. Pozostáva zo 42 ručne vyrezávaných figúrok z lipového dreva, jasličiek, podlahy, ktorá sa skladá z 2 častí a z priečelia, ktoré je zo 4 častí. Na zadnej strane jasličiek je nadpis: „PRO DĚKANSKÝ CHRÁM V TREBIŠOVĚ VYROBILA CHARITA – CHRÁMOVÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC. VÁNOCE 1978“.

Cesta za poznaním tvorcu chrámového betlehema z nášho Kostola Návštevy Panny Márie v Trebišove ma priviedla k výraznej postave, majiteľovi rezbárskeho závodu, pánu Břetislavovi Kafkovi z Červeného Kostelca.

Zakladateľom firmy bol Břetislav Kafka, ktorý sa narodil 14. 5. 1891 v Červenom Kostelci. Rodina Kafkových bola silno nábožensky založená, čo veľmi výrazným spôsobom formovalo jeho osobnosť. Vyrastal v skromných pomeroch, do učenia vstúpil ako 14-ročný u svojho otca, ktorý bol kováčom. Telesná zdatnosť mladého Břetislava nezodpovedala náročnému kováčskemu remeslu. Po 2 rokoch kováčstva hľadal pre neho otec vhodné miesto. Pretože si rád kul rôzne dlátka a vyrezával betlehemské figúrky, otec rozhodol, že ho dá do učenia za rezbára. Po vyučení v Náchode pracoval asi polroka v Hradci Králové. Potom dostal ponuku nastúpiť k akad. sochárovi F. V. Bukovi, kde bol zamestnaný tiež asi len pol roka. Túžil študovať na sochárskej škole v Hořiciach, kde vzhľadom k nedostatku peňazí nastúpil do školy ako volontér (dobrovoľný nehonorovaný pracovník, pripravujúci sa na povolanie). Asi po roku a pol ho riaditeľ akadémie ako najlepšieho bodara vyslal na stavbu Těšnovskej priehrady, kde mal vytesať kamenné chrliče a viesť skupinu robotníkov. V tej dobe ukončila svoju činnosť rezbárska firma pána Červenku z Bílé Třemešné, v ktorého dielni Kafka vypomáhal, keď mal voľno na stavbe priehrady. Mladý Břetislav firmu kúpil a sídlo preniesol do Červeného Kostelca. V prvých rokoch firma pracovala ako rodinná. V Bílé Třemešné spoznal Břetislav svoju manželku Máriu, s ktorou sa oženil. Po svadbe sa im narodili 4 deti.

Syn Břetislav (1912) sa u svojho otca vyučil a stal majstrom v odbore reštaurátor-pozlacovač. Postupom času sa aktívne podieľal na organizovaní prevádzky podniku, samostatne zaisťoval zákazky, vypracovával rozpočty prác a viedol práce na realizáciu externých zákaziek po celom území Československa. V dostatočnom predstihu pred návštevou pápeža Jána Pavla II. na Slovensku sa Kafkovej firme dostalo cti reštaurovať kreslo, z ktorého pápež žehnal státisícovým zástupom našich a zahraničných pútnikov pri jeho návšteve Košíc v r. 1995. Kreslo, pochádzajúce z nášho trebišovského kostola, bolo (podľa svedectva súčasného šéfa Kafkovej firmy Mgr. Břetislava Kafku, toho mena III.) reštaurované pod dohľadom a za aktívnej účasti Kafkovho syna Břetislava.

Syn Antonín (1919-1990) sa vyučil u svojho otca za sochára a rezbára. Práve on vyrezal väčšinu betlehemských figúrok našich trebišovských jasličiek z lipového dreva, čo dokazuje jeho podpis na viacerých podstavcoch figúrok.

Kafkova firma nerobila len betlehemy. Široký sortiment zahŕňal sochy, oltáre, kazateľnice, Božie hroby, spovednice, krstiteľnice, lavice, skrine na organy, nábytok pre sakristie i pohrebné vozy. Sochárska tvorba bola vykonávaná v dreve, kameni, kove a kosti. I cez konkurenčný boj medzi obdobnými firmami sa Kafkova firma úspešne rozvíjala. Boli postavené nové ateliéry i sídlo pre majiteľa. Do dnešnej doby zachováva komplex budov svedectvo o prosperite umeleckého podniku v rokoch prvej Československej republiky.

Zabehnutá firma umožnila zakladateľovi Břetislavovi Kafkovi venovať sa vedeckej práci. V tej sa preslávil rovnako ako v umeleckom svete. Mal mimoriadne hypnotické schopnosti. Príkladnou usilovnosťou sa stal slávnym bádateľom v experimentálnej psychológii a je uznávaný ako spoluzakladateľ svetovej parapsychológie. Napísal napríklad diela „Parapsychologie“ a „Nové základy experimentální psychologie“.

Významným medzníkom existencie sochárskej firmy Břetislava Kafku bol komunistický puč v roku 1948. Vtedajší totalitný režim všetkých živnostníkov a súkromných podnikateľov zbavil ich majetku. V roku 1950 za Kafkom prišli zástupcovia vtedajšieho „národného výboru“ s dvoma zamestnancami firmy, ktorí však už boli „preverení“ komunistami a predstaviteľmi „strany a vlády“ v Červenom Kostelci. A rovno mu oznámili: „Pán Kafka, už tu nie ste šéfom. Odovzdajte nám kľúče!“ Keď Kafka videl vážnosť situácie, tak sa rozhodol firmu venovať štátu. Po nejakom čase podnik prevzala Charita – Družstvo cirkevných služieb. Krátky čas po zmene vedenia firmy dovolili bývalému majiteľovi, aby v nej pôsobil ako technický vedúci prevádzky, bol v nej zamestnaný až do dôchodku. Zomrel 27. 8. 1967 v Červenom Kostelci.

Naďalej v jeho bývalej firme pracovali jeho brat Vojtěch ako sochár a rezbár, syn Antonín ako sochár a rezbár a syn Břetislav ako pozlacovač. Břetislav sa staral aj o externé zákazky a pomocné riadenie podniku. V roku 1991 bol podnik vrátený rodine v rámci reštitúcií. Od tej doby firma opäť prosperuje – od roku 1992 ju totiž z poverenia rodiny vedie Mgr. Břetislav Kafka, toho mena už v poradí III. Za jeho vedenia firma pracuje pod obchodným názvom Ateliéry Kafka. Firma má okolo 15 zamestnancov a robí zákazky podobného charakteru, ako robil ich zakladateľ. V sortimente prác prevažuje reštaurátorská činnosť, lebo o nové betlehemy nie je zatiaľ veľký záujem.

Jozef Baňacký