Koncert sláčikového kvarteta

Kategória: Aktuality, Pridané: 26.03.2019, 18:14

Pozývame vás na 5. pôstnu nedeľu 7. apríla 2019 o 15.30 hod. do nášho kostola

na koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet z Košíc.

Predvedú orchestrálne dielo Jozefa Haydna
Sedem posledných slov Ježiša Krista
napísané v r. 1786 pre bohoslužbu Veľkého piatka v Katedrále Svätého kríža v Cádize v Španielsku.


Program:

Joseph Haydn: Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži


Účinkuje: LenART Quartet
Barbora Lenártová/husle, Róbert Lenárt/ husle, Peter Olejár/viola, Zuzana Ďurčeková/violončelo

Texty „Rudolf Dilong: Sedem slov“ recituje Peter Orgován

Rudolf Dilong: Sedem slov

1. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
2. „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43).
3. „Hľa, syn tvoj! Hľa, matka tvoja!“ (Jn 19, 26-27).
4. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46)
5. „Žíznim“ (Jn 19, 28).
6. „Je dokonané“ (Jn 19, 30).
7. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46).

Veľkonočná inšpirácia Josepha Haydna je jedným zo zázrakov dejín hudby. Toto dielo Haydn napísal pre pobožnosť v španielskej katedrále v Cadize. Krížová cesta a výjavy na mieste umučenia Ježiša Krista mu poslúžili k atypickému riešeniu výstavby cyklického diela. Skladba má deväť častí. Sedem posledných slov existuje vo verzii pre sláčikové kvarteto aj v mohutnejšej oratoriálnej podobe a je ťažké povedať, ktorá z verzií je účinnejšia...

LenART Quartet – je profesionálne sláčikové kvarteto so sídlom v Košiciach. Od svojho vzniku v roku 2011 realizovalo rad úspešných koncertov a prezentovalo sa na popredných slovenských hudobných festivaloch. Teleso má v repertoári kompozície skladateľov rôznych štýlových období.