S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár- dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.skDôležitý oznam pre snúbencov

Kategória: Iné, Pridané: 13.04.2018, 07:17

Prosíme všetkých snúbencov, ktorí chcú uzavrieť v našej farnosti sviatosť manželstva a už si rezervovali termín, aby tak urobili ešte raz.
Vo farskom počítači nám padol systém a nemáme žiadne záznamy.
Termín sobáša môžte nahlásiť osobne alebo telefonicky na číslo 056/672 2773.

Ďakujeme za pochopenie.


Daruj život – daruj krv 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 12.04.2018, 17:56

Národná transfúzna stanica v Košiciach organizuje v našej farnosti dobrovoľný odber krvi, ktorým podporíme život našich blízkych a neznámych prijímateľov. Ober sa uskutoční:

30. aprila 2018 (pondelok)
8:00 – 11:00 hod.

na rímskokatolíckom farskom úrade v Trebišove.

Prosíme darcov o podporu tejto vysoko humánnej činnosti.
Daruješ krv, zachrániš život svojho blížneho. Je to skutok milosrdenstva par excelans.

Zákonník práce, §138 (2): „Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.“

...čítaj ďalej


Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 12.04.2018, 04:39

V týždni od 16. - 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.
V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje" o pastorácii povolaní hovorí:
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania."

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov vo formáte pdf a jpg ktoré si môžte stiahnuť a vytlačiť.

Odporúčanie:
Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. omšou alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele.

Modlitbu pápeža Františka, ako prípravu na synodu, ktorá je zároveň modlitbou za povolania (str. 5) a Modlitbu odovzdanosti (str.6) sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým. Je možné ho vytlačiť formou brožúry.

V modlitbe a dôvere vo veľkosť daru povolania
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS


Na stiahnutie:
zborník pre farské spoločenstvá
plagát
druhý plagát


Pôstna katechéza vdp. Petrička v Trebišove

Kategória: Aktuality, Pridané: 28.03.2018, 16:34

Katechéza na 5. pôstnu nedeľu 18.3.2018

Záverečná katechéza počas pôstneho obdobia 2018 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol vdp. Ľubomír Petričko, gr.kat. farár v Nižnom Žipove a poverený exorcista pre Košickú eparchiu.Pôstna katechéza vdp. Petrička v Trebišove

Kategória: Homílie, Pridané: 09.03.2018, 16:12

Katechéza na 3. pôstnu nedeľu 4.3.2018

Prvá katechéza počas pôstneho obdobia 2018 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol vdp. Ľubomír Petričko, gr.kat. farár v Nižnom Žipove a poverený exorcista pre Košickú eparchiu.